فرهنگ

وضعیت فرهنگی و اجتماعی اسلوونی

هنر و فرهنگ در تاریخ اسلوونی، مقام خاصی را دارا می‌باشد. اسلوونیایی‌ها مانند دیگر ملت‌های اروپای مرکزی با فرهنگ و هنر خود، برخی کمبودها مانند فقدان کشور مستقل و همچنین نهاد‌ها یا سازمان‌های سیاسی را جبران می‌کردند. لذا به دلیل داشتن فرهنگ و زبان موفق شدند طی این سال‌ها هویت خود را حفظ نمایند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلوونی، زبان اسلوونیایی زبان رسمی تمام کشور محسوب می‌شود. در مناطقی که اقلیت‌های ایتالیایی و مجاری زندگی می‌کنند، زبان‌های این دو اقلیت نیز رسمی محسوب می‌شوند. طبق آمار اسلوونیایی‌ها 83.1 درصد، صرب ها 2 درصد، بوسنیایی‌ها 1.1 درصد و دیگر ملیت ها 12 درصد را تشکیل می‌دهند. همچنین بافت مذهبی اسلوونی بدین شرح می‌باشد: مسیحی کاتولیک 57.8 درصد، مسلمان 2.4 درصد، ارتدوکس 2.3 درصد، دیگر فرق مسیحی 0.9 درصد، مذاهب نامشخص 26.5 درصد و افراد بدون مذهب 10.1 درصد.

برخی شاخص‌های فرهنگ:

تعداد موزه: 14.
تعداد گالری: 19.
تعداد سالم تئاتر: 9.
تعداد سالن‌های خانه‌های فرهنگی: 27.
تعداد ارکسترهای حرفه ای: 4.
تعداد سینماها: 14.
تعداد کتاب‌ها در کتابخانه شهر لوبلیانا: 1.689.903 جلد
تعداد کتاب‌ها در کتابخانه ملی دانشگاهی لوبلیانا:  2.749.593 جلد
تعداد کتابخانه‌های ویژه : 138.