ساختار سیاسی

ساختار سیاسی و حکومتی اسلوونی

نظام حکومتی در اسلوونی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی است و به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است.

دولت اسلوونی، ارگان قوه مجریه حکومت بوده و بالاترین ارگان و قدرت اجرایی کشور به حساب می‌آید و وظیفه اجرای سیاست‌ها و قوانین و مقررات تصویب شده در پارلمان را بر عهده دارد. رئیس‌جمهور پس از مشورت با رئیس گروه نمایندگان پارلمان و بر حسب اینکه کدام یک از احزاب سیاسی بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده است، کاندیدای حزب و یا ائتلاف پیروز در انتخابات را به عنوان نخست‌وزیر به پارلمان معرفی می‌نماید و نمایندگان نیز حداکثر ظرف مدت هفت روز از زمان معرفی وی توسط رئیس جمهور، برای انتخاب نخست‌وزیر رأی‌گیری می‌کنند.

فرد مورد نظر باید حداقل نیمی از تعداد کل نمایندگان به علاوه یک نفر، یعنی 46 رأی را کسب نماید که معمولاً با توجه به هماهنگی‌های قبلی احزاب و ائتلاف‌ها این نتیجه اتفاق می‌افتد. در مورد انتخاب وزرا نیز نمایندگان به طور جمعی به لیست معرفی شده وزرا رأی می‌دهند.

رئیس‌جمهور در قالب قوه اجرایی، در واقع نماینده نمادین جمهوری اسلوونی محسوب گردیده و قدرت اجرایی چندانی ندارد. در عین‌حال، وی فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده داشته و نیز وظیفه معرفی نخست‌وزیر، انتخاب برخی مقامات اجرایی و قضایی و انحلال پارلمان در موارد خاص را عهده‌دار است.