روابط پارلمانی

اولین هیأت پارلمانی اسلوونی در بهمن ماه 1389 به جمهوری اسلامی ایران سفر و پس از چند سال وقفه، گروه دوستی پارلمانی کشورمان در شهریور ماه 1392 به اسلوونی سفر نمود. اوج روابط پارلمانی دو کشور در اردیبهشت ماه 1393 رقم خورد و یانکو وبر رئیس وقت پارلمان اسلوونی در رأس یک هیأت اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران سفر نمود.

جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران با جناب آقای میلان برگلز رئیس محترم پارلمان اسلوونی در حاشیه اجلاس بین المللی رؤسای پارلمان ها در شهریور 1394 در نیویورک دیدار نمود.

همچنین آقای دکتر میلان برگلز رئیس پارلمان اسلوونی، از جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کشورمان جهت سفر به جمهوری اسلوونی دعوت به عمل آورده است. 

 

اعضای گروه دوستی با جمهوری اسلوونی در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

آقای اردشیر نوریان

رئیس

2

آقای قاسم احمدی لاشکی

نائب رئیس

3

آقای ضیاءالله اعزازی ملکی

منشی

4

آقای محمد فیضی

خزانه‌دار

5

آقای محمد عزیزی

عضو

6

آقای رضا علیزاده

عضو

7

آقای فریدون احمدی

عضو

8

آقای عدل هاشمی‌پور

عضو

 

اعضای گروه دوستی با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان جمهوری اسلوونی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

آقای ماتیاژ نمتس

رئیس

2

آقای مارکو فرلوگا

عضو

3

آقای یوژف خوروات

عضو

4

آقای برانیسلاو رائیچ

عضو

5

آقای آندری شیرتسلی

عضو

6

آقای فرانتس ترچک

عضو

7

آقای یرنی ورتووتس

عضو

8

خانم آلیا اشکیبین

منشی